Agencija New Era promoviše, za ovo tržište potpuno nove i do sada široj javnosti uglavnom nepoznate veštine - zato što smatramo da ne treba da prodje jos deset ili dvadeset godina da i naši ljudi dođu do saznanja koja su u razvijenim zemljama veoma rasprostranjena.Pozivamo vas na saradnju. Budite naš partner u organizaciji kurseva i drugih aktivnosti koje organizuje New Era agencija. Javite se da saznate na koji način možemo sarađivati.

"Moje ime je Marijo Kržić i sublimalne tehnike primenjujem dvadesetak godina. U početku sam ih samostalno razvijao, proučavajući ljude, kako reaguju i kako razmišljaju u pojedinim situacijama. Ubrzo zatim, došao sam do saznanja o prikrivenoj hipnozi i njenoj primeni u svakodnevnom životu. Gomile knjiga, primena novih saznanja u praksi, kao i iskustva drugih, doveli su do toga da su ove tehnike postale deo mog života."
   
 • Marijo Kržić se treningom bavi punih petnaest godina.
 • Kao IT sertifikovani trener (od strane kompanija Corporate Learning, UK i Microsoft, USA) organizovao je i održao veliki broj kurseva.
 • Idejni je tvorac višemesečne obuke za sticanje Microsoft sertifikata (takozvani "Specijalistički kursevi" koje je od 1997. organizovao kao direktor škole računara CET) - ovaj tip obuke su kasnije prihvatile gotovo sve Microsoft sertifikovane škole u Srbiji.
 • Organizator je prvih Boot Camp ubrzanih treninga za sticanje Microsoft sertifikata.
 • Poslednjih 5 godina profesionalno se bavi lajf koučingom, kao i pisanjem knjiga i organizovanjem seminara iz tri oblasti: snaga uma, hipnoza i NLP.
 • Napisao je i publikovao je veći broj knjiga.
 • Autor je prve e-knjige na temu "prikrivene hipnoze" sa prostora bivše SFRJ.
 • Poslednja kjiga iz oblasti popularne psihologije, "Koraci do uspeha", proglašena je od velikog broja čitalaca za najbolje delo iz te oblasti.
 • Poseduje 20-godišnje iskustvo u hipnozi i više od 15 godina iskustva sa NLP-om i drugim "prikrivenim" hipnotičkim metodama.
 • Član je Američkog saveza hipnotizera i Internacionalnog saveza hipnotizera.
 • Regionalni je predstavnik za odnose sa članovima Internacionalnog saveza hipnotizera.
 • Internacionalni savez hipnotizera je ujedno i kontrolno telo koje je akreditovalo i odobrilo NLP i kurseve hipnoze koje Marijo Kržić organizuje.
Da biste ga bolje upoznali, preuzmite i pročitajte intervju-profil
(.pdf fajl, 5 strana, 103KB)

U fokusu, aktuelno, novo

WEBMASTERI
Zaradite preko Websajta
prodajom naše e-knjige.  Detalji...